Uw makelaar,

uw pensioenplanner!

Uw pensioenplanner

Om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden, dient u over een aanvullend inkomen te kunnen beschikken vanuit een robuust opgebouwd pensioenkapitaal.

De gestage opbouw van uw pensioenkapitaal doorheen uw actieve loopbaan vergt een voortdurende fiscale en financiële optimalisatie.

Rekening houdend met de opbouw van uw wettelijk pensioen, uw gezinssituatie, uw levensverwachting, uw inkomstenbehoefte na uw actieve loopbaan stellen we een optimale pensioendoelstelling op.

We behoeden u zo voor de financiële gevolgen bij diverse risico’s (overlijden, invaliditeit, ziekte, relatiebreuk, …) en helpen u zo financiële gemoedsrust te bereiken.

We bieden u de mogelijkheid om online uw financieel plan voortdurend mee op te volgen.

Financiële optimalisatie van uw fiscale en niet-fiscale pensioenplannen:

  • Groepsverzekering
  • Individuele pensioentoezegging IPT
  • VAPZ, (S)VAPZ
  • RIZIV-bijdrage
  • Lange termijn sparen
  • Pensioensparen
  • vrij sparen

Hiernaast bedden we uw andere sociale risico’s – medische kosten bij hospitalisatie of zware ziekten, voortijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval – in een coherente verzekeringsoplossing.